Saltar navegación principal
Norma
ISO 10327:2014

ISO 10327:2014

Air cargo — Main deck containers — Design and testing

Fret aérien — Conteneurs de pont principal — Conception et essais

Fecha:
2014-04-29 / Published
Comité:
ISO/TC 20/SC 9 - Air cargo and ground equipment
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 10327:1995

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés