Saltar navegación principal
Norma
ISO 10327:1995

ISO 10327:1995

Aircraft — Certified aircraft container for air cargo — Specification and testing

Aéronefs — Conteneurs certifiés pour le fret aérien — Spécification et essais

Fecha Anulación:
2014-04-29 / Withdrawn
Comité:
ISO/TC 20/SC 9 - Air cargo and ground equipment
Relación con otras normas ISO:

Es anulada por: ISO 10327:2014

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés