Saltar navegación principal
Norma
ISO 6806:2014

ISO 6806:2014

Rubber hoses and hose assemblies for use in oil burners -- Specification

Tuyaux et flexibles en caoutchouc pour brûleurs -- Spécifications

Fecha Anulación:
2017-05-31 / Anulada
Comité:
ISO/TC 45/SC 1 - Rubber and plastics hoses and hose assemblies
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 6806:1992

Es anulada por: ISO 6806:2017

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés