Saltar navegación principal
Norma
ISO 6806:1992

ISO 6806:1992

Rubber hoses and hose assemblies for use in oil burners -- Specification

Tuyaux et fexibles en caoutchouc pour brûleurs -- Spécifications

Fecha Anulación:
2014-09-15 / Anulada
Comité:
ISO/TC 45/SC 1 - Rubber and plastics hoses and hose assemblies
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 6806:1984

Es anulada por: ISO 6806:2014

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés