Saltar navegación principal
Norma
UNE-EN ISO 1135-4:2012

UNE-EN ISO 1135-4:2012

Equipo de transfusión para uso médico. Parte 4: Equipos de transfusión para un solo uso. (ISO 1135-4:2012)

Transfusion equipment for medical use - Part 4: Transfusion sets for single use (ISO 1135-4:2012)

Matériel de transfusion à usage médical - Partie 4: Appareils de transfusion non réutilisables (ISO 1135-4:2012)

Fecha Edición:
2012-05-23 /Anulada
Fecha anulación:
2016-07-27
Equivalencias internacionales:

EN ISO 1135-4:2012 (Idéntico)

ISO 1135-4:2012 (Idéntico)

Anulaciones:

Es anulada por: UNE-EN ISO 1135-4:2016

Es anulada por: UNE-EN ISO 1135-5:2016

Anula a: UNE-EN ISO 1135-4:2011

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato físico y digital

Español / Inglés