Saltar navegación principal
Norma
UNE-EN 61181:1996

UNE-EN 61181:1996

Materiales aislantes impregnados. Aplicación de análisis de gases disueltos (DGA) a ensayos en fábrica de equipos eléctricos.

IMPREGNATED INSULATING MATERIALS. APPLICATION OF DISSOLVED GAS ANALYSIS (DGA) TO FACTORY TEST ON ELECTRICAL EQUIPMENT.

MATÉRIAUX ISOLANTS IMPRÉGNÉS. APPLICATION DE L'ANALYSE DES GAZ DISSOUS (DGA) LORS D'ESSAIS EN USINE DE MATÉRIELS ÉLECTRIQUES.

Fecha Edición:
1996-11-18 /Anulada
Fecha anulación:
2010-03-01
Equivalencias internacionales:

EN 61181:1993 (Idéntico)

IEC 1181:1993 (Idéntico)

Anulaciones:

Es anulada por: UNE-EN 61181:2008

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato físico y digital

Español / Inglés