Saltar navegación principal
Norma
UNE-EN ISO 10555-1/A1:2000

UNE-EN ISO 10555-1/A1:2000

Catéteres intravasculares estériles para un solo uso. Parte 1: Requisitos generales. (ISO 10555-1:1996/A1:1999).

STERILE, SINGLE-USE INTRAVASCULAR CATHETERS. PART 1: GENERAL REQUIREMENTS (ISO 10555-1:1996/AM1:1999)

Cathéters intravasculaires stériles, non réutilisables. Partie 1: Prescriptions générales (ISO 10555-1:1996/AM1:1999)

Fecha Edición:
2000-09-04 /Anulada
Fecha anulación:
2010-03-22
Equivalencias internacionales:

EN ISO 10555-1:1996/A1:1999 (Idéntico)

ISO 10555-1/A1:1999 (Idéntico)

Anulaciones:

Es anulada por: UNE-EN ISO 10555-1:2009

Modificaciones: