Saltar navegación principal
Norma
UNE-CEN ISO/TS 11135-2:2009 EX

UNE-CEN ISO/TS 11135-2:2009 EX

Esterilización de productos sanitarios. Óxido de etileno. Parte 2: Guía de aplicación de la norma ISO 11135-1. (ISO/TS 11135-2:2008)

Sterilization of health care products - Ethylene oxide - Part 2: Guidance on the application of ISO 11135-1 (ISO/TS 11135-2:2008)

Stérilisation des produits de santé - Oxyde d'éthylène - Partie 2: Directives relatives à l'application de l'ISO 11135-1 (ISO/TS 11135-2:2008)

Fecha Edición:
2009-09-02 /Anulada
Fecha anulación:
2017-08-01
Equivalencias internacionales:

CEN ISO/TS 11135-2:2008 (Idéntico)

CEN ISO/TS 11135-2:2008/AC:2009 (Idéntico)

ISO/TS 11135-2:2008 (Idéntico)

Anulaciones:

Es anulada por: UNE-EN ISO 11135:2015