Saltar navegación principal
Norma UNE
UNE-EN 60127-3/A2:2003

UNE-EN 60127-3/A2:2003

Fusibles miniatura. Parte 3: Fusibles subminiatura.

Miniature fuses - Part 3: Sub-miniature fuse-links

Coupe-circuit miniatures - Partie 3: Eléments de remplacement subminiatures

Fecha Edición:
2003-06-13 /Anulada
Fecha anulación:
2018-02-25
Equivalencias internacionales:

EN 60127-3:1996/A2:2003 (Idéntico)

IEC 60127-3:1988/A2:2002 (Idéntico)

Anulaciones: