Saltar navegación principal
Norma
UNE 60601:2000

UNE 60601:2000

Instalación de calderas a gas para calefacción y/o agua caliente sanitaria de consumo calorífico nominal superior a 70 kW.

Gas boilers installation for heating and/or sanitary hot water uses with output above 70 kW.

Installation des chaudiers à gaz pour chauffage et/ou chade sanitaire avec puissance util superiéure à 70 kW.

Fecha Edición:
2000-01-26 /Anulada
Fecha anulación:
2006-04-26
Anulaciones:

Es anulada por: UNE 60601:2006

Anula a: UNE 60601/1M:1996

Anula a: UNE 60601:1993

Modificaciones:

Es modificada por: UNE 60601/1M:2001

Es modificada por: UNE 60601/2M:2004