Saltar navegación principal
Norma
ISO/DIS 16976-2

ISO/DIS 16976-2

Respiratory protective devices — Human factors — Part 2: Anthropometrics

Appareils de protection respiratoire — Facteurs humains — Partie 2: Anthropométrie

Fecha:
2021-11-12 / Draft (Enquiry)
Comité:
ISO/TC 94/SC 15 - Respiratory protective devices
Relación con otras normas ISO:

Anulará a: ISO/TS 16976-2:2015

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés