Saltar navegación principal
Norma
ISO 16549:2021

ISO 16549:2021

Textiles — Unevenness of textile strands — Capacitance method

Textiles — Irrégularité des fils textiles — Méthode capacitive

Fecha:
2021-01-29 / Published
Comité:
ISO/TC 38/SC 23 - Fibres and yarns
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 16549:2004

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés