Saltar navegación principal
Norma
ISO/FDIS 8233

ISO/FDIS 8233

Thermoplastics valves — Torque — Test method

Robinets en matériaux thermoplastiques — Couple de manoeuvre — Méthode d'essai

Fecha:
2021-06-07 / Draft (Approval)
Comité:
ISO/TC 138/SC 7 - Valves and auxiliary equipment of plastics materials
Relación con otras normas ISO:

Anulará a: ISO 8233:1988