Saltar navegación principal
Norma
ISO 16089:2015/DAmd 1

ISO 16089:2015/DAmd 1

Machine tools — Safety — Stationary grinding machines — Amendment 1

Machines-outils — Sécurité — Machines à meuler fixes — Amendement 1

Fecha Anulación:
2021-05-31 / Deleted
Comité:
ISO/TC 39/SC 10 - Safety
Relación con otras normas ISO:

Modificará a: ISO 16089:2015