Saltar navegación principal
Norma
ISO/FDIS 20346

ISO/FDIS 20346

Personal protective equipment — Protective footwear

Équipement de protection individuelle — Chaussures de protection

Fecha:
2021-06-09 / Draft (Approval)
Comité:
ISO/TC 94/SC 3 - Foot protection
Relación con otras normas ISO:

Anulará a: ISO 20346:2014