Saltar navegación principal
Norma
ISO/IEC DIS 30118-3

ISO/IEC DIS 30118-3

Information technology — Open Connectivity Foundation (OCF) Specification — Part 3: Bridging specification

Technologies de l'information — Spécification de la Fondation pour la connectivité ouverte (Fondation OCF) — Partie 3: Spécification de pontage

Fecha Anulación:
2020-03-31 / Deleted
Comité:
ISO/IEC JTC 1 - Information technology
Relación con otras normas ISO:

Anulará a: ISO/IEC 30118-3:2018