Saltar navegación principal
Norma
ISO/DIS 1704

ISO/DIS 1704

Ships and marine technology — Stud-link anchor chains

Navires et technologie maritime — Chaînes d'ancre à mailles étançonnées

Fecha:
2021-09-06 / Draft (Enquiry)
Comité:
ISO/TC 8/SC 4 - Outfitting and deck machinery
Relación con otras normas ISO:

Anulará a: ISO 1704:2008

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés