Saltar navegación principal
Norma
ISO/FDIS 2080

ISO/FDIS 2080

Metallic and other inorganic coatings — Surface treatment, metallic and other inorganic coatings — Vocabulary

Revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques — Traitement de surface, revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques — Vocabulaire

Fecha:
2021-07-15 / Draft (Approval)
Comité:
ISO/TC 107 - Metallic and other inorganic coatings
Relación con otras normas ISO:

Anulará a: ISO 2080:2008