Saltar navegación principal
Norma
ISO 9693:2019

ISO 9693:2019

Dentistry -- Compatibility testing for metal-ceramic and ceramic-ceramic systems

Médecine bucco-dentaire -- Essais de compatibilité pour systèmes métallo-céramiques et céramo-céramiques

Fecha:
2019-10-25 / Vigente
Comité:
ISO/TC 106/SC 2 - Prosthodontic materials
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 9693-2:2016

Anula a: ISO 9693-1:2012

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés