Saltar navegación principal
Norma
ISO 3547-5:2020

ISO 3547-5:2020

Plain bearings -- Wrapped bushes -- Part 5: Checking the outside diameter

titre manque -- Partie 5: titre manque

Fecha:
2020-05-11 / Vigente
Comité:
ISO/TC 123/SC 5 - Quality analysis and assurance
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 3547-5:2007

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés