Saltar navegación principal
Norma
ISO 12108:2018

ISO 12108:2018

Metallic materials — Fatigue testing — Fatigue crack growth method

Matériaux métalliques — Essais de fatigue — Méthode d'essai de propagation de fissure en fatigue

Fecha:
2018-07-18 / Published
Comité:
ISO/TC 164/SC 4 - Fatigue, fracture and toughness testing
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 12108:2012

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés