Saltar navegación principal
Norma
ISO/FDIS 20345

ISO/FDIS 20345

Personal protective equipment — Safety footwear

Équipement de protection individuelle — Chaussures de sécurité

Fecha:
2021-06-03 / Draft (Approval)
Comité:
ISO/TC 94/SC 3 - Foot protection
Relación con otras normas ISO:

Anulará a: ISO 20345:2011