Saltar navegación principal
Norma
ISO 14881

ISO 14881

Integrated optics — Interfaces — Parameters relevant to coupling properties

Optique intégrée — Interfaces — Paramètres caractérisant les propriétés de couplage

Fecha:
2021-09-09 / Draft (Under Publication)
Comité:
ISO/TC 172/SC 9 - Laser and electro-optical systems
Relación con otras normas ISO:

Anulará a: ISO 14881:2001