Saltar navegación principal
Norma
ISO 5894:2018

ISO 5894:2018

Ships and marine technology -- Manholes with bolted covers

Navires et technologie maritime -- Trous d'homme avec couvercle boulonné

Fecha:
2018-12-04 / Vigente
Comité:
ISO/TC 8/SC 8 - Ship design
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 5894:1999

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés