Saltar navegación principal
Norma
ISO 13643-4:2017

ISO 13643-4:2017

Ships and marine technology -- Manoeuvring of ships -- Part 4: Stopping, acceleration, traversing

Navires et technologie maritime -- Manoeuvres des navires -- Partie 4: Arrêt, accélération, déplacement

Fecha:
2017-02-09 / Vigente
Comité:
ISO/TC 8/SC 6 - Navigation and ship operations
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 13643-4:2013

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés