Saltar navegación principal
Norma
ISO/FDIS 19932-1

ISO/FDIS 19932-1

Equipment for crop protection — Knapsack sprayers — Part 1: Safety and environmental requirements

Matériel de protection des cultures — Pulvérisateurs à dos — Partie 1: Exigences environnementales et de sécurité

Fecha Anulación:
2020-08-31 / Deleted
Comité:
ISO/TC 23/SC 6 - Equipment for crop protection
Relación con otras normas ISO:

Anulará a: ISO 19932-1:2013