Saltar navegación principal
Norma
ISO 12636:2018

ISO 12636:2018

Graphic technology -- Blankets for offset printing

Technologie graphique -- Blanchets pour impression offset

Fecha:
2018-01-03 / Vigente
Comité:
ISO/TC 130 - Graphic technology
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 12636:1998

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés