Saltar navegación principal
Norma
ISO/DIS 12107

ISO/DIS 12107

Metallic materials — Fatigue testing — Statistical planning and analysis of data

Matériaux métalliques — Essais de fatigue — Plans et analyse statistique de données

Fecha Anulación:
2019-07-16 / Deleted
Comité:
ISO/TC 164/SC 4 - Fatigue, fracture and toughness testing
Relación con otras normas ISO:

Anulará a: ISO 12107:2012