Saltar navegación principal
Norma
ISO 8061:2015

ISO 8061:2015

Alpine ski-bindings -- Selection of release torque values

Fixations de skis alpins -- Sélection des valeurs du couple de déclenchement

Fecha Anulación:
2019-10-08 / Anulada
Comité:
ISO/TC 83/SC 4 - Snowsports equipment
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 8061:2004

Anula a: ISO 8061:2004/Amd 1:2006

Es anulada por: ISO 8061:2019

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés