Saltar navegación principal
Norma
ISO/TS 30411:2018

ISO/TS 30411:2018

Human resource management -- Quality of hire metric

Management des ressources humaines -- Indicateur de la qualité du recrutement

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés