Saltar navegación principal
Norma
ISO 7438:2016

ISO 7438:2016

Metallic materials -- Bend test

Matériaux métalliques -- Essai de pliage

Fecha Anulación:
2020-10-12 / Anulada
Comité:
ISO/TC 164/SC 2 - Ductility testing
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 7438:2005

Es anulada por: ISO 7438:2020

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés