Saltar navegación principal
Norma
ISO/DIS 7044

ISO/DIS 7044

Prevailing torque (all-metal) hexagon high nuts with flange — Product grades A and B

Écrous hexagonaux hauts à embase, autofreinés (tout métal) — Grades A et B

Fecha Anulación:
2017-11-16 / Deleted
Comité:
ISO/TC 2/SC 12 - Fasteners with metric internal thread
Relación con otras normas ISO:

Anulará a: ISO 7044:2012