Saltar navegación principal
Norma
ISO/DIS 7043

ISO/DIS 7043

Prevailing torque hexagon high nuts with flange (with non-metallic insert) — Product grades A and B

Écrous hexagonaux hauts à embase, autofreinés (à anneau non métallique) — Grades A et B

Fecha Anulación:
2017-11-16 / Deleted
Comité:
ISO/TC 2/SC 12 - Fasteners with metric internal thread
Relación con otras normas ISO:

Anulará a: ISO 7043:2012