Saltar navegación principal
Norma
ISO 22157:2019

ISO 22157:2019

Bamboo structures -- Determination of physical and mechanical properties of bamboo culms -- Test methods

Structures en bambou -- Détermination des propriétés physiques et mécaniques des tiges de bambou -- Méthodes d'essais

Fecha:
2019-01-18 / Vigente
Comité:
ISO/TC 165 - Timber structures
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 22157-1:2004

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés