Saltar navegación principal
Norma
ISO 19613:2018

ISO 19613:2018

Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) — Measurement of viscosity of ceramic slurry by use of a rotational viscometer

Céramiques techniques — Mesure de la viscosité des céramiques en suspension au moyen d'un viscosimètre rotatif

Fecha:
2018-04-06 / Published
Comité:
ISO/TC 206 - Fine ceramics

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés