Saltar navegación principal
Norma
ISO 502:2015

ISO 502:2015

Coal -- Determination of caking power -- Gray-King coke test

Charbon -- Détermination du pouvoir agglutinant -- Essai Gray-King

Fecha:
2015-06-15 / Vigente
Comité:
ISO/TC 27/SC 5 - Methods of analysis
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 502:1982

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés