Saltar navegación principal
Norma
ISO/TS 19293:2018

ISO/TS 19293:2018

Health informatics — Requirements for a record of a dispense of a medicinal product

Informatique de santé — Exigences relatives à un enregistrement de la délivrance d’un médicament

Fecha:
2018-04-05 / Published
Comité:
ISO/TC 215 - Health informatics

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés