Saltar navegación principal
Norma
ISO/TS 10303-1003:2014

ISO/TS 10303-1003:2014

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1003: Application module: Curve appearance

Systèmes d'automatisation industrielle et intégration -- Représentation et échange de données de produits -- Partie 1003: Module d'application: Apparence de courbe

Fecha Anulación:
2019-11-15 / Anulada
Comité:
ISO/TC 184/SC 4 - Industrial data
Relación con otras normas ISO: