Saltar navegación principal
Norma
ISO 20482:2013

ISO 20482:2013

Metallic materials — Sheet and strip — Erichsen cupping test

Matériaux métalliques — Tôles et bandes — Essai d'emboutissage Erichsen

Fecha:
2013-11-07 / Published
Comité:
ISO/TC 164/SC 2 - Ductility testing
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 20482:2003

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés