Saltar navegación principal
Norma
ISO 8496:2013

ISO 8496:2013

Metallic materials -- Tube -- Ring tensile test

Matériaux métalliques -- Tubes -- Essai de traction sur anneaux

Fecha:
2013-11-05 / Vigente
Comité:
ISO/TC 164/SC 2 - Ductility testing
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 8496:1998

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés