Saltar navegación principal
Norma
ISO 9986:2014

ISO 9986:2014

Composition cork for shoe outsoles

Aggloméré composé de liège pour semelles extérieures pour chaussures

Fecha Anulación:
2020-06-30 / Anulada
Comité:
ISO/TC 87 - Cork
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 9986:1990

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés