Saltar navegación principal
Norma
ISO 19012-2:2013

ISO 19012-2:2013

Microscopes — Designation of microscope objectives — Part 2: Chromatic correction

Microscopes — Désignation des objectifs de microscope — Partie 2: Correction chromatique

Fecha:
2013-02-06 / Published
Comité:
ISO/TC 172/SC 5 - Microscopes and endoscopes
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 19012-2:2009

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés