Saltar navegación principal
Norma
ISO 19012-3:2015

ISO 19012-3:2015

Microscopes -- Designation of microscope objectives -- Part 3: Spectral transmittance

Microscopes -- Désignation des objectifs de microscope -- Partie 3: Facteur de transmission spectrale

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés