Saltar navegación principal
Norma
ISO 1043-3:2016

ISO 1043-3:2016

Plastics -- Symbols and abbreviated terms -- Part 3: Plasticizers

Plastiques -- Symboles et termes abrégés -- Partie 3: Plastifiants

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés