Saltar navegación principal
Norma
ISO 1043-3:2016

ISO 1043-3:2016

Plastics — Symbols and abbreviated terms — Part 3: Plasticizers

Plastiques — Symboles et termes abrégés — Partie 3: Plastifiants

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés