Saltar navegación principal
Norma
ISO 17841:2015

ISO 17841:2015

Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Test method for thermal fatigue of fine ceramics substrate

Céramiques techniques -- Méthode d'essai de la fatigue thermique des substrats des céramiques techniques

Fecha:
2015-08-05 / Vigente
Comité:
ISO/TC 206 - Fine ceramics

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés