Saltar navegación principal
Norma
ISO/IEC 40240:2011

ISO/IEC 40240:2011

Information technology -- W3C Web Services Addressing 1.0 -- Core

Technologies de l'information -- Adressage de services web 1.0 -- Base conceptuelle

Fecha:
2011-08-31 / Vigente
Comité:
ISO/IEC JTC 1 - Information technology