Saltar navegación principal
Norma
ISO 105-E04:2013

ISO 105-E04:2013

Textiles — Tests for colour fastness — Part E04: Colour fastness to perspiration

Textiles — Essais de solidité des coloris — Partie E04: Solidité des coloris à la sueur

Fecha:
2013-03-06 / Published
Comité:
ISO/TC 38/SC 1 - Tests for coloured textiles and colorants
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 105-E04:2008

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés