Saltar navegación principal
Norma
ISO 16844-4:2015

ISO 16844-4:2015

Road vehicles — Tachograph systems — Part 4: CAN interface

Véhicules routiers — Systèmes tachygraphes — Partie 4: Interface CAN

Fecha:
2015-01-13 / Published
Comité:
ISO/TC 22/SC 31 - Data communication
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 16844-4:2004

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés