Saltar navegación principal
Norma
ISO 2076:2013

ISO 2076:2013

Textiles -- Man-made fibres -- Generic names

Textiles -- Fibres chimiques -- Noms génériques

Fecha:
2013-11-08 / Vigente
Comité:
ISO/TC 38 - Textiles
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 2076:2010

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés