Saltar navegación principal
Norma
ISO 12737:2010

ISO 12737:2010

Metallic materials -- Determination of plane-strain fracture toughness

Matériaux métalliques -- Détermination du facteur d'intensité de contrainte critique

Fecha Anulación:
2012-03-20 / Anulada
Comité:
ISO/TC 164/SC 4 - Fatigue, fracture and toughness testing
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 12737:2005

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés